VÌ SAO NÊN ĐẦU TƯ VÀO STARTUP NỮ ?

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CAO HƠN 35%

SO VỚI STARTUP DO NAM LÃNH ĐẠO
Theo báo cáo của Kauffman Foundation, doanh nghiệp khởi nghiệp do nữ lãnh đạo có tỷ lệ hiệu suất đầu tư cao hơn so với của doanh nghiệp khởi nghiệp do nam lãnh đạo là 35%

DOANH THU CAO HƠN 2 LẦN

SO VỚI STARTUP DO NAM LÃNH ĐẠO
Với mỗi đô la tiền đầu tư, startups của phụ nữ sẽ tạo ra mức doanh thu cao hơn 2 lần so với startups của nam giới, theo báo cáo của Boston Consulting Group

TẠO RA TÁC ĐỘNG XÃ HỘI BỀN VỮNG

Đầu tư vào startups do phụ nữ lãnh đạo góp phần thúc đẩy phát triển xã hội với nhiều việc làmthu nhập được tạo ra. Theo báo cáo của OECD 2016, phụ nữ thường sẵn sàng chi nhiều hơn cho giáo dục và y tế gia đình.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

Tiếp cận cơ hội đầu tư

Được tiếp cận thông tin và cơ hội đầu tư hiệu quả vào các startups có khả năng tạo lợi nhuận cao

Mạng lưới

Được tham gia mạng lưới các nhà đầu tư, tăng cường cơ hội kết nối, chia sẻ và hợp tác

Kiến thức kỹ năng

Được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng đầu tư

Kết nối

Được tham dự các sự kiện kết nối đầu tư

VÌ SAO LỰA CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG WISE

Quỹ thiên thần đầu tiên tập trung vào startup nữ

WISE Angel Fund là Quỹ đầu tư thiên thần đầu tiên tại Việt Nam tập trung vào các startup do phụ nữ sáng lập và điều hành. Quỹ có tầm nhìn dài hạn với quy mô quỹ ban đầu là 1 triệu USD

Giàu kinh nghiệm

WISE được biết đến là tổ chức tiên phong trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam tập trung ươm tạo và tăng tốc startups nữ

Mạng lưới đối tác trong và ngoài nước

WISE là đối tác chiến lược của nhiều tổ chức và nhà tài trợ trong và ngoài nước trong các chương trình, sáng kiến tăng cường tiếp cận tài chính và đầu tư cho phụ nữ trong khởi nghiệp và
kinh doanh

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Thông tin về thời gian tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn và các sự kiện kết nối đầu tư trong thời gian sắp tới

STARTUP NỮ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC CỦA WISE